Allt fler studenter upplever pressad ekonomi

Beroende på var i landet du studerar kommer din ekonomi se olika ut. Den enskilt största utgiften en student har är boendet, men i andra fall kan det vara själva utbildningen i sig man betalar mycket för. Många ser sig omkring i världen efter bra utbildningar som ger högt meritvärde, men då måste man vara beredd att betala för det också.

Ska det spela roll om man har pengar eller inte när det kommer till utbildning? Den svenska modellen är inte uppbyggd på det sättet. Däremot är det vanligt att utbildningar utomlands kostar en hel del pengar som studentens familj ofta varit med och finansierat under hela studentens liv. Att låna 50000 för en utbildning kan tyckas våghalsigt, men allt fler studenter är redo att betala mer för att få en mer prestigefull utbildning.

Heltidsstudenten har sämre ekonomi

Heltidsstudenten är ung och har låg inkomst. Den deltidsstuderande är tvärtom lite äldre och har ofta redan ett fast jobb och en ordentlig inkomst. När man har tittat på studenternas ekonomi har man tagit hänsyn till just sådana faktorer (du kan läsa en detaljerad undersökning här).

Många unga studenter oroar sig för att deras utbildning inte kommer räcka till. De försöker därför på olika sätt skaffa sig högre meritpoäng för jobb som kräver höga meriter och har stor konkurrens. Många drömmer om att plugga utomlands för att få en extra bra väg in i arbetslivet.

 

Många vill ha en andra chans

Utbildningarna utomlands är långt ifrån gratis och något som CSN i många fall kan bekosta genom ett lån. Men som de flesta känner till är CSN inte beredd att ge ut en lån för mer än ett visst antal läsår. Därför är det många som bekostar en prestigefull utbildning med ett privatlån, eftersom det kan vara vägen in till ens drömjobb.