Man måste ofta ha en bra översättning

Ingen förstår alla språk, men några är bra på vissa. De språk man inte kan måste man antingen lära sig eller försöka be någon lära sig och sedan översätta åt en. I många sammanhang är det delvis viktigt med en översättning, men också att översättningen blir fullständigt korrekt. Därför finns det de som har som uppgift att vara professionella översättare. Behöver man hjälp av med en sådan sak, då ringer man en översättningsbyrå!

En bra översättning

När man ska översätta en text från ett språk till ett annat språk, måste man vara duktig på att göra det hela väldigt korrekt. Beroende på vad det är för text får översättaren också sätta sig in i hela texten och försöka klura ut hur han eller hon ska skriva. Är det exempelvis en roman måste man tänka på att vissa uttryck som författaren använder på sitt språk blir heltokiga om man direktöversätter det hela, medan om det handlar om samhällsinformation så finns inte sådana uttryck så ofta med. Ta exemplet med det svenska uttrycket Hur sjutton! som direktöversatt till engelska blir how seventeen!, vilket alltså är helt felaktigt. Det gäller alltså att vara väldigt noggrann med hur man översätter. På plakat och liknande finns oftast inte sådana konstiga uttryck, varför man ändå måste vara noga med hur man översätter saker och ting. Exempelvis på sådant är samhällsinformation som sätts upp på både svenska och engelska på allmänna platser.

Det finns naturligtvis faktiska förutsättningar som jag måste uppfylla: de nödvändiga kunskaperna i språken inte minst mitt eget men även insikter i den verklighet som beskrivs: historia, samhällsliv, mentalitet, allt som upptog människornas tankar och föreställningar, vad de ansåg viktigt, vad man pratade om och diskuterade.