Konsten att skapa en trivsam studiemiljö

Under den tid som man utför sina studier genom att studera på högskola eller universitet är självstudierna en både stor och viktig del. Att kunna utforma sina självstudier på ett sådant sätt att man faktiskt lyckas ta till sig informationen är viktigt för att man ska klara perioden med bra resultat. Samtidigt är de högre studierna överlag utformade på ett sådant sätt att utbildningarna består av ett sort eget ansvarstagande. Vad är det då som är viktigt för den miljö som man har tänkt studera i? Både för att man ska trivas och kunna koncentrera sig på sina studier gäller det att:

  • Lokalen har en bra belysning. Detta gäller både saker som fönster, allmänna belysningen och punktbelysning som läslampor.
  • Ljudmiljön är viktig. Vill man ha en tyst miljö i ett bibliotek kan innerdörrar, tysta avdelningar eller andra ljuddämpande element vara en hjälp för att sänka ljudnivån.
  • Sittplaster ska vara ergonomisk urformade när det gäller bland annat höjden på stolar och bord.

Vilken typ av studiemiljö som man själv föredrar, när det gäller saker som ljudmiljön, skiljer sig från person till person men kan också variera beroende på vad det är man ska studera. Vissa ämnen och typer av uppgifter lärs bäst in genom att man diskuterar med andra. När man pratar kring studiematerialet är det en fördel att vara i en lokal där man kan sitta några stycken. Samtidigt är det för de flesta inte lika viktigt att ljudmiljön i sådana situationer är knäpptyst. Andra ämnen och frågor lärs bäst in genom att man själv sitter och läser eller räknar. Medan vissa då måste ha det helt tyst finns det andra som gärna lyssnar på bakgrundsmusik.