Lika lön för lika arbete

Att lönen ska bestämmas efter vad yrket innebär och inte efter vilket kön man har, det är något som man länge och väl kämpat för inom feminismen – men nu vill man ta diskussionen även till sommarjobben som ger olika lön för olika åldrar, något som en del finner orättvist. För visst ska väl ”lika lön för lika arbete” gälla även här?

jämställdhet jämlikhet MINDRETidigare har vi skrivit om att vi måste jobba mot att dyrka upp lönelåset, något som främst rört frågan om jämställdhet mellan könen där man länge skanderat ”lika lön för lika arbete”. Något som egentligen borde vara självklart men som idag inte alls är det. Men nu har hela grejen dragits ett steg längre. Nu är det även sommarjobben som är uppe för diskussion när ett gäng ungdomar protesterar mot att samma jobb ger olika lön beroende på sommarjobbarens ålder. Är du yngre får du lägre lön än en ungdom som är äldre, något som sägs baseras på hur stort behov en äldre person är av pengarna jämfört med en yngre – något man alltså vill ändra på.

Ungdomar i Ulricehamn som reagerat

I Sveriges Radio står att läsa om hur ungdomar som förra året sommarjobbade i Ulricehamns kommun nu reagerat på att lönen ändrats beroende på deras ålder, något de motsätter sig. Till journalisten säger bland annat Matilda Axelsson att hon tycker att det borde vara en självklarhet att alla ska få samma lön för samma arbete, men så är det inte idag i kommunen. Här får alla sommarjobbare olika löner och dessa sätts efter hur gammal personen är som arbetar. Men kommunen själva menar att de aldrig tidigare fått några negativa reaktioner på detta, det är först nu som detta uppmärksammats – därför har man från kommunens sida dragit slutsatsen att ungdomarna är och har varit nöjda med sin lön.

Inga konkreta planer på att ändra lönesättningen

När Sveriges Radios journalist kontaktar kommunen och frågar huruvida man är villiga att ändra lönesättningen svarar enhetschef på arbetsmarknadsenheten att man kanske kan komma att gå över till samma system som kringliggande kommuner men det får man se längre fram. I kringliggande kommuner, borträknat från Borås som har samma system som Ulricehamn, får alla sommarjobbare samma lön oavsett ålder – så varför ska det vara skillnad i Ulricehamn och Borås, kan man fråga sig?