Krav på studenter

Det är inte lätt att vara student. Du ska prestera i dina studier, genomföra grupparbeten, leva på en mycket begränsad budget och samtidigt försöka ha ett liv. De flesta problem går ju att lösa. Får du tillfälligt ekonomiskt trångmål kan du ta ett smslån och sen återbetala när CSN kommer. Aktiviteter kan du göra billigt med andra studenter. Men hur är det med studierna då? Vi får allt sämre studieresultat i Sverige, och frågan är vad som ligger bakom det och vem som är syndabocken. Är det skolorna eller studenterna som är det bakomliggande problemet? P J Anders Linder skriver i en ledare på Svenska Dagbladet:

(…) utan det är den språkliga förmågan som gör dem verkligt bekymrade. En majoritet av studenterna som kommer direkt från gymnasiet har stora svårigheter med skriven svenska: ”Språkproblemen yttrar sig i alla tänkbara undervisningssammanhang. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. Ordförrådet är litet och uttryck blandas ofta ihop. ”Den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger ibland på en nivå som gör studenternas utsagor direkt obegripliga.”

Är det så att bristande kunskap inom något så grundläggande som svenska språket är det som gör att studenter inte presterar så bra som de kanske skulle kunna göra? I sådana fall är det ett akut problem som måste åtgärdas så snart som möjligt, att ha studenter som inte förstår skriven svenska är förstås ett väldigt stort problem som kan ha stora negativa konsekvenser för vårt land i framtiden.