Att jobba på revisionsbyrå

Att jobba som revisor innebär bland annat att man tar hand om känslig ekonomisk information. Revisorn ser till och säkerställer att bokföring och olika beslut i en organisation görs enligt alla lagar och regler. För kundens skull handlar det givetvis om att inte åka på någon dyr smäll som har att göra med att man begått ett brott, utan att veta om det. Det är viktigt att ha en bra och nära relation med en revisor för att se till att ens företag är på rätt kurs vad gäller ekonomiska spörsmål och liknande.

Revision innebär oberoende granskning av företag. En egenföretagare brukar ha hjälp av en revisor när det vankas deklaration, medan större verksamheter har behov av en revisor på daglig basis. Det är alltid bra att ha en god och förtrolig relation till sin revisor: ömsesidig tillit är vad som krävs för ett lyckat partnerskap. En revisor ska både finnas där för dig för att du inte ska åka på någon dyr överraskning, men den ska också finnas till för att se så att du följer alla lagar och regler till punkt och pricka. En revisor är en hjälte på många sätt och vis.

Revisor är ett attraktivt yrke

För den som pluggar till ekonomi är stora revisionsbyråer ofta ett drömmål, skriver man i en artikel i SvD. Det är en bransch med relativt hög personalomsättning, eftersom folk ofta ser det som en mycket bra erfarenhet. Många i branschen talar om att man ska lyfta revisorns hjälteinsats lite oftare än vad som kanske görs idag: en revisor ligger alltid steget före. Det är först när en skandal uppdagats, som de når medierna. Den ljusa sidan talas det kanske inte lika mycket om i våra tidningar.

Revisorer finns i alla branscher. Den senaste uppdateringen vi kan läsa om en revisor är den, där Riksrevisionen kritiserat Moderna museet om hur man ska återlämna konstverk som fått mycket kritik. En revisor kan både jobba på en byrå eller enskilt, men det bästa är att anlita en revisionsbyrå för att de ofta är ett betydligt starkare element. Man kan både anlita en revisor för extern och intern revision, båda är att rekommendera eftersom det är bra att allt sker korrekt i alla ens led.

Oberoende revision?

En revisors allra viktigaste uppgift är att vara en oberoende part i en organisation eller ett företag. Även ideella organisationer använder sig av revisorer. Till deras sak hör att informera sin uppdragsgivare om ekonomiska regelverk och granskar hela tiden verksamheter och kontroller av olika slag. Att vara oberoende betyder alltså att man både har en sida som ska se till att alla regler och lagar följs, och man har som revisor anmälningsplikt om man misstänker penningtvätt eller annan brottslighet som rör ekonomiska frågor.

En revisor finns där som stöd i ett företag och ser till att det inte sker några oväntade överraskningar. En vanligt förekommande ”överraskning” är olika skattesmällar man kan råka ut för om man inte följt ett regelverk till punkt och pricka. Det är framför allt detta som revisorns jobb förknippas med: att se till att allt görs på rätt sätt.