Fördelarna med en YH-utbildning

Genom att studera på en yrkeshögskola ges ett större jobburval än genom studier på ett universitet eller annan högskola. Orsaken till detta är att yrkeshögskolorna har ett nära samarbete med företagen och näringslivet.

En fördel med att studera på en yrkeshögskola som till exempel https://nackademin.se/, är att den i de allra flesta fall leder till en anställning direkt efter avslutad utbildning. Eftersom det är företagen som beställer utbildningarna ser de också till att kurserna är aktuella. Även om det kan låta bättre att ha studerat på ett universitet, är sanningen den att det finns många akademiker med examen i ”mjuka” ämnen som exempelvis sociologi, som står utan arbete. Vill man vara säker på att utbildningen ska ge ett arbete relativt omgående är yrkeshögskolan betydligt säkrare.

två personer med penna och böckerUtbildningar som behövs

De utbildningar som ges på en yrkeshögskola är i mångt och mycket de som behövs i samhället. För att citera Heidi Simonsen, ordförande i YH-Väst, en intresseorganisation för YH-anordnare i Västsverige:

”Branschen är direkt involverad i utbildningen och tycker, tänker och påverkar utbildningen under dess gång, vilket gör kurserna väldigt aktuella”

Utbildningar kommer och går över tid, beroende på vad som efterfrågas.

Större urval

På en YH-utbildning utbildas till exempel tandsköterskor och lokförare, två yrken där den färdigutbildade är så gott som garanterad arbete. Här finns utbildningar som speldesign, hovslagare, bygglovshandläggare, elkonstruktör och andra yrken. Det finns en hel del att välja bland. En del utbildningar är nischade medan andra är breda. En ekonomiassistent kan till exempel arbeta i alla branscher. Förutom utbildningar som marknaden är i behov av, finns också några inom utdöende yrken som exempelvis hattmodist.