Bli truckförare – lönsamt och säkert

Truckförare behövs på många arbetsplatser och en truckutbildning kan vara en dörr till ett nytt jobb. Det är av stor vikt att gå en utbildning för att köra truck då det omfattas av risker i arbetsvardagen. Idag erbjuds truckutbildningar av olika aktörer i samhället; det går bland annat att utbilda sig till truckförare direkt ute hos företag.

Många olika branscher och områden har ett stort behov av duktiga truckförare. Den världsledande trucktillverkaren Linde Material Handling erbjuder bland annat truckutbildningar. Både för den som vill få in en fot på företaget samt den redan anställda medarbetaren. Besök företagets hemsida och läs mer om utbildningarna inom Linde. Företagets utbildningar är en del av verksamheten som till mycket bygger på innovation och säkerhetstänk. Rätt kompetens bakom ratten är lönsamt!

Investering i kompetens – en säkerhetsgaranti

Fördelarna med att investera i utbildade truckförare på en arbetsplats är många. Det är bland annat grunden till en säker och trygg verksamhet. I längden är det lönsamt att satsa på rätt kompetens och den utbildade truckföraren är en säkerhetsgaranti. Hur då?

När det kommer till olyckor som är direkt relaterade till truckar kan den utbildade truckföraren bättre förebygga samt undvika dessa. Varje år rapporterar branschen om olyckor i samband med truckkörning. En vanlig olycka är att truckföraren inte har tillräckligt med erfarenhet och därför tappar kontroll över fordonet. Kollisioner med medarbetare och material är också en vanlig orsak till olyckor med truckar på arbetsplatser. Närmare 800 av alla truckolyckor leder till lång frånvaro från jobbet på grund av eftersviterna från arbetsplatsolyckan. Med kompetens bakom ratten skapas bättre förutsättningar till en kontinuerlig och effektiv verksamhet.

Nya möjligheter med truckkort

Att ta truckkörkort kan öppna många nya dörrar för den som letar jobb. Det kan helt enkelt vara en väg in i arbetslivet att utbilda sig till truckförare. Oavsett tidigare erfarenhet av att köra ett motordrivet fordon är truckutbildningen ett alternativ för alla. Det tidigare nämnda företaget Linde är ett bra exempel på hur en truckutbildning kan leda till nya möjligheter. Att redan i ung ålder ta chansen att ta truckkörkort ökar chanserna till sommarjobb och arbete under studietiden. Det kan dessutom vara en värdefull merit att presentera på ett CV inför en framtida tjänst. Den som ser ett behov av truckutbildning bör höra med arbetsgivaren om möjligheter att gå den. Med tanke på branschens arbetsmiljökrav finns stora chanser att medarbetare erbjuds gratis utbildning som en del av avtalet.

Vem har ansvar på arbetsplatsen?

Den enskilde truckföraren har ett visst ansvar för sin egen säkerhet. Det gäller exempelvis att bära rätt utrustning som skyddsskor och bälte. Att justera truckens stol och ratt är också ett ansvar som ligger på föraren samt att följa säkerhetsregler. Den här typen av ansvarstagande är inkluderade delar i dagens truckutbildningar. På så sätt är truckföraren förberedd på alla plan efter en genomförd utbildning. Själva arbetsmiljön står dock arbetsgivaren för när det kommer till användning av truckar inom till exempelvis industrin. Det är arbetsgivaren som ska säkerställa att rätt kompetens finns bakom truckratten. Att satsa på utbildade truckförare är det bästa tipset för att garantera en säker arbetsmiljö. Det är det svenska arbetsmiljöverket som ser till att arbetsgivare följer lagar och regler gällande arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska alltid sträva efter att upprätthålla en trygg och riskfri arbetsmiljö. Finns risker ska dessa åtgärdas omgående. På informationssajten Arbetsmiljöupplysningen finns samlad fakta kring just arbetsmiljöregler.