Tips på bra ledarskapsutbildning

Allt fler frågar sig vad kostnaden för ett dåligt ledarskap är. De flesta är överens om att ett dåligt ledarskap försämrar tillväxten avsevärt för ett företag och att det i slutändan hänger på att man som ledare gör ett bra jobb ifrån sig. I takt med att medvetenheten ökar hos företag börjar allt fler efterfråga ledare med rätt utbildningsmeriter. Chansa inte, anmäl dig till en av Nordens ledande ledarskapsutbildningar.  

Var utbildar man sig till en bra ledare? På exedsse.se, SSE Executive Education, utbildar man varje år framtidens ledare, chefer och specialister. Financial Times Ranking har satt dem till 1:a i Norden år 2018 och är därför en ansedd, prestigefull och högt certifierad utbildning till dig som vill utbilda dig till chef. För allt fler frågar sig vad det egentligen kostar med en dålig chef, och nu finns ny forskning med mätbar data, och resultatet är slående.

Bra ledarskap efterfrågas

Orättvis, otydlig och obegriplig. Det är egenskaper som folk tillskriver en dålig ledare. Vad har då en verksamhet att förlora på att ha en dålig chef i sin ledning? Enligt en ny kartläggning är kostnaden för en dålig chef brutal och är en av de mest centrala delarna i om det går dåligt för en verksamhet. En ledare som är inställd på kort lönsamhet och värdesätter sådana siffror högre än ett långvarigt engagemang visar sig till exempel kunna bli en kostsam affär för en verksamhet. I takt med att fler får upp ögonen för hur viktigt ett bra ledarskap är desto mer efterfrågas bra ledare och utbildade chefer.

Vad kännetecknar då en bra chef? En chef bör ge konkret och tydlig feedback. Något som syns direkt på lönsamheten är om en chef har förmågan att ge tydliga indikationer på förväntad effekt. En bra chef kan med andra ord se till att ett bra beteende sprider sig i organisationen och smittar av sig.

Hur vanligt är det då med bra respektive dåliga chefer? Siffrorna visar att hela 20% av de svenska cheferna är ”dåliga” chefer. Det finns med andra ord en hel del att göra, och kanske blir du en av de nya, bättre ledarna?