Bli coach!

Om ungefär en månad drar vårterminen igång på högskolor och universitet runt omkring i landet. Även om majoriteten av alla utbildningar börjar på höstterminen så är det många utbildningar som drar igång både under höst och vår vilket självklart är positivt för de som söker.

Att söka till vårens utbildningar är tyvärr lite för sent nu även om det faktiskt går att göra en sen ansökan till vissa av dem, och även fristående kurser såklart. En utbildning som bara blir mer och mer populär är coachutbildningen. Att kunna guida och vägleda människor i livet utan att för den sakens skull behöva utbilda sig till psykolog, terapeut eller socionom. Coachning är idag otroligt vanligt inom arbetslivet. Antingen för att coacha chefer och ledare eller för att motivera medarbetare på en hel arbetsplats.

AffärsCoaching – i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning för många som tappat glöden och motivationen och behöver lite extra klarhet i hur de ska gå vidare i karriären. Läs ett provkapitel om affärscoachning om du är intresserad av att vet mer om hur det fungerar, hur utbildningen är upplagd etcetera.

”Coachning är inte samtalsterapi, inte heller rådgivning eller mentorskap. Den vänder sig till friska individer som vill vidare i en utvecklingsprocess. Coachningens metod är mycket strukturerad med tydliga mål och strukturerade frågeställningar.

Målet är att klienten själv ska komma fram till och berätta sina lösningar för att nå sitt mål. Det ligger en väldigt stark drivkraft i detta. Man startar en process hos klienten.”